Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки 


 

 

             Екипът  на  ИРК  от  създаването  си  участва  регулярно   в  работни групи  към  Министерството  на правосъдието и други  институции, разработващи   различни закони  като Закона  за  медиацията  и подзаконовите актове по  приложението  му, НПК,  НК  и мн.  др.

 

Институтът  е  лицензиран обучител на  медиатори и  провежда  различни обучения на съдии,  прокурори, пробационни и социални  служители, учители  и  др.  във  връзка  с решаването на конфликти, медиацията, възстановителното правосъдие, защитата  на правата  на  човека, правата  на  жертвите  на престъпления, ненасилие  в  училищата и т.н.

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org