Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки


 

 

През  октомври 2002г. Григор Владимиров участва  във  втората  конференция на  Европейския форум за  медиация между  жертвата  и  извършителя на престъплението и  възстановително правосъдие  на тема “Възстановителното правосъдие  и връзката му  с наказателно-правосъдната  система” в  Остенде, Белгия.

През  септември 2003г.  няколко членове и съмишленици  на  ИРК участваха  в международния семинар “Защита и  насърчаване  правата на жертвите на престъпления в  Европа” в Лисабон, Португалия.

conf.jpg - 75849 Bytes

Лисабон, септември 2003

През  октомври 2004г.  няколко членове и съмишленици  на  ИРК участваха   в  третата  конференция на  Европейския форум за  медиация между  жертвата  и  извършителя на престъплението и възстановително правосъдие на тема “Възстановителното правосъдие в Европа:  Накъде вървим?” в Будапеща,  Унгария.

През  септември 2005 доц. д-р Добринка Чанкова участва  в  петата конференция на Световния  форум  по медиация в Кранс-Монтана, Швейцария.

Представянето на  доклада на конференцията,  Кранс-Монтана 2005г

Добринка Чанкова и Катина Клявкова с новоизбрания  президент  на Световния  форум  по медиация  Хуан Тауск

 

През  декември 2006г. по покана  на  Финландското министерство  на  правосъдието доц.д-р  Добринка  Чанкова участва  в  семинара “Възстановителното правосъдие  и медиацията  между  жертвата  и извършителя на престъплението в Европа: преодоляване на препятствията и укрепване на сътрудничеството”, проведен в Хелзинки в рамките  на финландското  председателство  на  Европейския съюз, на  който  бяха  обсъдени  редица  въпроси на  по-нататъшното  развитие на политиката и практиките на възстановителното  правосъдие  като алтернатива  на наказателното правосъдие в  европейски  контекст.

 

През  м.  май 2007 г. председателят   на УС на ИРК  доц.д-р Добринка  Чанкова участва в Конференцията „Младите  хора в Източна Европа и  Централна  Азия: от политика към действие”,  организирана  в  Рим, Италия от Световната  банка. Представени бяха  резултатите  от проекта  VISTA.

На 13-14 декември 2007г.  в София   с  голям  успех  бяха проведени семинар  и  кръгла  маса за перспективите  на медиацията по наказателни дела в България. Това  бе   проект на  Националната асоциация на медиаторите, осъществен съвместно със  Съюза  на  юристите  в България и  Института за решаване на конфликти,  с подкрепата  на  Бюрото  за  техническа помощ на Европейската комисия  TAIEX  и   Френския културен  институт - София. Проектът e  част от кампанията за насърчаване прилагането на инструментите на възстановителното правосъдие, в частност медиацията по наказателни дела, в съответствие с изискванията на редица актове на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и т.н. Във  форумите взеха  участие над 80  представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, съда, прокуратурата, разследващите органи, неправителствени организации, практикуващи медиатори, учени от страната и чужбина и други.

На 13 декември 2007г. бе  проведен обучителен семинар по законодателното  уреждане на  медиацията по наказателни дела.  В  него  водещи  експерти от  чужбина-д-р Мартин Райт от Университета Де Монтфорт в Лестър- Великобритания,  Жулиен Люилие –преподавател в Университета в  Нанси- Франция и  експерт  към  Съвета на  Европа  и  Вероник  Дандоно  от неправителствената организация  „Граждани и  правосъдие”- Франция  представиха законодателните  решения  в различни  европейски  и други страни,  а  така също  и стратегиите  и  подходите  за  създаването на правна  уредба на  медиацията.

На 14  декември  2007г. бе  проведена Кръгла  маса,  в която се  включи   заместник-министъра на  правосъдието  г-жа Сабрие Сапунджиева -  доказан приятел  на медиацията. Тя     сърдечно приветства  и насърчи  участниците за  активна  работа  за  утвърждаването на  медиацията по наказателни  дела в  българската  правна  система. Основен доклад  за  международните инструменти   за възстановителното правосъдие  изнесе доц. д-р  Добринка Чанкова от  Института за  решаване на  конфликти, а  адвокат  Георги  Бакалов  от същия институт, които и е  практикуващ медиатор, представи резултатите от  поредица  социологически  проучвания  за приложимостта  на  медиацията  по наказателни дела в България. В  последвалата  оживена  дискусия,  умело  ръководена  от  адв. Йосиф  Герон- председател на Управителния съвет на  Националната  асоциация на медиаторите, бе обсъден  проекта  на  Концепция за  законодателно уреждане на  медиацията по  наказателни  дела в България.  Концепцията бе  одобрена и предстои  тя да  бъде изпратена на Министерството на  правосъдието и Народното събрание.

Форумите маркираха началото на  нов  етап  в политиката и  отношението на  професионалистите  към медиацията  по наказателни  дели и дадоха  сериозни основания за  оптимизъм за  бъдещето  на  този  институт в България.

Вижте  нашата фотогалерия:

На 20 и 21 май 2008г.  в София  бе  проведена  българо-германска конференция по медиация. Конференцията бе организирана в рамките на двустранното сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България  и Министерството на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц -  Германия. Главен съорганизатор бе Националната асоциация на медиаторите /НАМ/.

Първият ден бе  посветен на медиацията  в наказателното производство. Доц. Д. Чанкова  изнесе основен  доклад за  възстановителното правосъдие и възможностите  и  необходимостта от  въвеждане  на  медиацията между пострадал и  извършител на престъпление. Обсъдени  бяха  и законопроекти за изменение  и допълнение на  Наказателния кодекс и  Наказателно-процесуалния кодекс,  изготвени от  работна  група към НАМ, председателствана от проф.д-р Маргарита  Чинова,  и целящи въвеждането  на медиацията по наказателни дела. Законопроектите  получиха подкрепата  на  участващите  съдии, прокурори, следователи  и други  експерти.  Най-общо предлага се медиацията  да  се прилага за  престъпления от общ  характер /преследвани  по  инициатива  на държавата  в  лицето  на прокурора/, за които се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо,   а  така  също  и за  някои отделни, масови  престъпления,  когато  са извършени от непълнолетни  лица.  Медиация, вместо  класически  процес, ще  се  прилага  и за  престъпления, които се  преследват по  тъжба на пострадалия /  например леки  телесни повреди /. За да  не се стигне до прекалено  широка и  неуместна употреба се предлага  въвеждането на някои допълнителни ограничения. Така, медиацията няма да се прилага, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления. Идеята е  да  не се  разширява  прекалено приложението й,  поне  в началото,  с  оглед  да не  се засегнат  обществените  очаквания за законност. Същевременно, целенасочено  е  разширено  приложението й по  отношение  на непълнолетните, в съответствие с  образците  в  сравнителен план.  В крайна  сметка,  ако  се стигне до  споразумение между  извършителя и жертвата, което бъде  одобрено от съда  или  прокурора, извършителят няма  да  бъде наказателно преследван, а пострадалият  ще  получи  бързо обезщетение, извинение и т.н.

Клаус  Пудербах – главен прокурор от Прокуратурата в Майнц- представи добри практики на медиацията в наказателното производство в Германия. Обсъдени  бяха и възможностите на медиацията в пенитенциарните заведения и пробационните служби.

Вторият  ден  бе  посветен  на  медиацията  в застрахователното  дело.

 

Вижте  нашата  фотогалерия.

 

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org