Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки


 

 

1. След  успешно  лобиране  през 2000г.започна  обучение   по  Алтернативно решаване на  спорове в Правно-историческия факултет на  ЮЗУ “Н. Рилски”-  Благоевград.  Всички  лекционни  курсове преминават  при  огромен  интерес  от  страна  на студентите.

centr-med.jpg - 50481 Bytes

Учебен  център по  медиация

 

2. От 2004г. с  активното участие на  членове на  института  се  провежда обучение по   Медиация   по  граждански и наказателни  дела в Нов български  университет.

 

3.Членовете  на  Института за решаване на конфликти участваха в разработването и  апробирането на  програмата  за  обучение на медиатори на Института за  следдипломна  квалификация  при  УНСС.

 

Участници  в обучението,  декември 2005

 

4.Започна подготовка на  магистърска  програма за медиация.

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org